Translate Blog To Your Language

lookbooks

вторник, 9 августа 2011 г.

street fashion Bgkk 2011 bkk


street fashion Bgkk
model: Alesha
foto Masha Terehowa
style: Alesha Voroshkin
2011 bkk

shooting for Kerogaz.com 2011 bkk


shooting for Kerogaz.com
model: Alesha Voroshkin
photographer: Anton Zubatov
stylist: Alesha Voroshkin
2011 bkk
shooting for Kerogaz.com
model: Alesha Voroshkin
photographer: Masha Terehova
stylist: Alesha Voroshkin
2011 bkk

shooting for WWA bkk 2011 ~


shooting for WWA bkk
model: Alena Kasia
photographer: Anton Zubatov
assistant: Victor Makhov
stylist: Alesha Voroshkin
2011 bkk


shooting for WWA bkk
model: Alena Kasia
photographer: Victor Makhov
stylist: Alesha Voroshkin
2011 bkk

пятница, 5 августа 2011 г.

IndeeP prOmO shooting
indeep promo shooting

camera kati matti

make up artist artyom pustovit

director katerina smirnoff

curated alesha voroshkin
IndeeP shooting ft Waritta Yamprasert


IndeeP shooting ft Waritta Yamprasert
Model: Marina
Photographer: Victor Makhov
Stylist: Alesha Voroshkin
Clothes: Wan Wwa
2011
hua hin

shooting for Nookroom
shooting for Nookroom
foto Olia Eichenbaum
style Alesha Voroshkin
models Natalya Alimova, Veronika Popova, Irina Pi
2010
bgkk

shooting for WWA bkk 2011


shooting for WWA bkk
model: Alena Kasia
photographer: Anton Zubatov
assistant: Victor Makhov
stylist: Alesha Voroshkin
2011 bkkshooting for WWA bkk
foto Maria Terehova
style Alesha Voroshkin
2011
bgkk